Samfund

4 ud af 10 har negative oplevelser med alkohol.

TrygFonden opfordrer i anledning af Alkoholkampagnen uge 40 til at bruge app’en AlkoLog, kontakte Alkolinjen eller søge hjælp hos kommunens gratis tilbud. Foto: Pexels-Cottonbro.

Inden for det seneste år har 4 ud af 10 voksne danskere haft negative oplevelser, når de har drukket alkohol. Selvom mange drikker for meget, er mange også motiveret for at skrue forbruget ned.

Der er hjælp at hente

Alkohol & Samfund og TrygFonden opfordrer i anledning af Alkoholkampagnen uge 40 til at bruge app’en AlkoLog, kontakte Alkolinjen eller søge hjælp hos kommunens gratis tilbud.

I en ny befolkningsundersøgelse blandt danskere i alderen 30-65 år svarer 43 procent af deltagerne, som drikker alkohol, at de inden for det sidste år har haft én eller flere negative oplevelser med alkohol; såsom moralske tømmermænd, kastet op, fået blackout eller ikke har kunnet passe ting dagen derpå.

Alene blackout har 8 procent af de drikkende deltagere i undersøgelsen oplevet inden for det sidste år.

– Det kan være en stor hjælp for mange at tage stilling til forbruget på forhånd, inden en bytur eller familiemiddag, og for eksempel bruge app’en AlkoLog til at registrere antallet af genstande. Og så kan en snak med vennerne om, hvad og hvor meget man vil drikke være en hjælp til at bakke hinanden op i bedre vaner – både for den enkelte og for fællesskabet, siger Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkolinjen, som er drevet af Alkohol & Samfund.

Ifølge tal fra den nationale sundhedsprofilundersøgelse i 2021 drikker hver 7. dansker mere end de officielle udmeldinger om maksimalt 10 genstande om ugen. Hver fjerde af dem, vil imidlertid gerne sænke forbruget.

Tag stilling

Befolkningsundersøgelsen fra Alkohol & Samfund og TrygFonden viser, at for de personer, som føler de er kommet til at drikke for meget alkohol, har fire ud af 10 drukket for meget i situationer, hvor de ikke på forhånd havde besluttet, hvor meget de ønskede at drikke.

– Når vi drikker for meget alkohol, viser de negative konsekvenser sig hurtigt. Det rammer vores helbred, øger risikoen for ulykker og på lang sigt skaber alkohol øget risiko for en lang række sygdomme. Derfor er det vigtigt, at danskerne ved, at de kan få støtte og hjælp til bedre alkoholvaner, siger Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden.

I stil med rygestoptilbud findes der i flere kommuner tilbud om hjælp til at skære ned på alkoholforbruget. Desuden har Alkohol & Samfund og TrygFonden udviklet en gratis app, AlkoLog, som hjælper med at få et overblik over alkoholforbruget og giver gode råd til at skære ned. Man kan også få gode råd på Alkolinjen på tlf. 80 200 500, chat, brevkasse eller sende SMS ’ALKOHOL’ til 1231 og blive ringet op.

I uge 40 er der udvidede åbningstider på Alkolinjen, så man kan kontakte rådgiverne på hverdage kl. 7-20 og i weekenden kl. 8-13.

Kommentarer